Skollagen

Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skolväsendet samt om vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet. I skollagen regleras vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och deras vårdnadshavare har. Här framgår även de krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. Skollagen beslutas av riksdagen.

www.riksdagen.se – Skollag

Förskolans Läroplan Lpfö 18

En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas av de verksamheter som omfattas av förordningen. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet.

Ladda ner pdf-fil med Förskolans Läroplan Lpfö 18

Jämställdhetsplan för Källesjö Förskola

Ladda ner pdf-fil med Källesjö Förskolas Jämställdhetsplan