GDPR

General Data Protection Regulation

‍Den 25 maj 2018  började dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i hela EU. De nya reglerna stärker skyddet av dina personuppgifter och hur de får hanteras. 

  • En personuppgift är sådan upplysning om dig som kan kopplas till din person. Det kan ex. vara ditt namn, personnummer, telefonnummer, postadress och e-postadress.
  • Vi strävar alltid efter att lagra så få personuppgifter som möjligt. Vi samlar bara in de data som vi behöver för att kunna utföra de uppgifter som krävs för verksamheten.
  • Vi sparar uppgifterna så kort tid som möjligt, när barnet/barnen slutar hos oss plockas samtliga uppgifter bort från våra system.
  • I samband med inskolningen delas ett formulär ut där ni får mer ingående information kring vilka uppgifter vi samlar in och varför, hur vi hanterar dessa personuppgifter och var vi förvarar dem. Ni får där också möjlighet att ge ert samtycke till detta eller inte.
  • Förskolechefen ansvarar för att behandlingen av personuppgifterna sker på ett tillfredställande sätt.