Vår verksamhet

Vi hoppas och tror att Källesjö förskola är en förskola där alla barn känner glädje och trygghet i sin vardag och där grunden för deras livs långa lärande läggs.

Vi arbetar kontinuerligt för att skapa en miljö där barnen är trygga och kan utvecklas i en harmonisk, inspirerande och lärorik miljö.

Verksamheten genomsyras av omsorg, glädje och kreativitet.

Dagarna varvas med planerade aktiviteter, fri-lek och utelek.

Vår främsta uppgift är att bedriva pedagogisk verksamhet som främjar barnens lärande och utveckling.

Barns inflytande:

Vi är lyhörda för vad barnen tycker och tänker och tar hänsyn till detta i vår planering.

Språk:

Vi jobbar med Berättarverkstad/Sagotering. Språket finns med oss hela tiden, t.ex. då vi sjunger tillsammans, läser sagor, rim och ramsor och i våra dagliga samtal med barnen vid matbordet, i leken etc.

Matematik:

Detta finns överallt. Tex. i samlingen då vi räknar alla barn, frukter osv. Vad händer när vi delar frukten, hel- halv, stor- liten osv.

Att spela spel är både lärorikt och roligt. Vi undersöker, jämför, sorterar och löser matematiska problem.

Hälsa:

Utevistelse med omväxlande miljöer. Gymnastik till ”Mini Röris” som är mycket uppskattat av barnen och ibland även ”Barn yoga”. 

Kamratskap:

Vi stimulerar barnens samspel med varandra och vuxna genom att hjälpa och vägleda dem i konflikter. Lära sig att kompromissa och respektera varandra.

Vi pratar kamratskap genom att vi pedagoger deltar i leken och från ca 3 år har vi kompissamtal som ger en fin gemenskap bland barnen.

Skapande:

Vårt målarrum är ett bra ställe där vi tillsammans med barnen kan  skapa fritt med glädje och engagemang.

Vi tror på att genom

leken utvcklas barnen

på fantastiskt många sätt!

Våra barngrupper

Smultron

Smultronbarnen är barnen mellan 1-3 år där vi har fokus på inne- och utelek, trygghet, språket och rörelse. All den dagliga verksamheten på Källesjö förskola genomsyras av omsorg, glädje och kreativitet.

 

Blåbär

Blåbärsbarnen är barnen mellan 3-5 år där fokus läggs på inne- och utelek, rörelse, kamratskap och förberedelser inför skolstart. Verksamheten på Källesjö förskola genomsyras alltid av omsorg, glädje och kreativitet.

Några av våra populära aktiviteter är:

Mysstund i sagohörnan

I Sagohörnan händer det alltid något spännande!

Här kommer sagofen…. och berättar sagor och spelar teater för oss.

Se bilder från vår sagohörna

Yoga

Här lär vi oss tillsammans rörelsemönster som får oss att slappna av och andas behagligt.
Barnen delas i 5-6 barn/grupp.

Yogans effekt på barn är att balans och motorik förbättras.
Kroppen blir starkare och smidigare, de får ett ökat lugn och bättre sömn.
Helt enkelt en positiv upplevelse som barnen verkligen gillar.

Barnen utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. Enligt Läroplanen för förskolan, Lpfö 18.

Källesjöloppet

Det som en gång började som en rolig avslutning på ett hälsotema har blivit en årlig tradition som både pedagoger och barn tycker är superroligt!

En gång om året på våren springer vi vårt eget lopp Källesjölopp. Vi startar på grusgången söder om oss och springer upp för kullarna längs grusstigen och i mål vid gångtunneln nedanför.

Självklart med målbanderoll, medalj och nyttig fika vid målet!

Vill du gör en intresseanmälan?

Klicka på knappen för att komma till formuläret för intressenmälan.