Källesjö Förskola

I utkanten av Ystad med närhet till såväl bussförbindelser som E65 ligger Källesjö Förskola.

Här arbetar vi på många sätt traditionellt och med barnen, lek och lärande i fokus.

I fräscha lokaler på Barstorpsvägen i Källesjö finns vår verksamhet och här har vi stora ytor för bus och inlärning såväl inomhus som utomhus. Förutom våra egna lekytor har vi även nära till nybyggd lekplats, fotbollsplan och naturområde.

Förskolan erbjuder 36 förskoleplatser.

Välkommen till oss!

Smultron

Smultronbarnen är barnen mellan 1-3 år där vi har mycket fokus på lek, rörelse och “sagotering”.  All den dagliga verksamheten på Källesjö förskola genomsyras av omsorg, glädje och kreativitet.

 

Blåbär

Blåbärsbarnen är barnen mellan 3-5 år där fokus läggs förutom på leken, rörelsen och språket även på matematik och kamratskap. Verksamheten på Källesjö förskola genomsyras alltid av omsorg, glädje och kreativitet.

UTOMHUS-MILJÖN ÄR VIKTIG

Här på Källesjö Förskola har vi valt att skapa en utomhusmiljö i naturnära läge, som lockar till spontana lekar, skoj och lärande. 

RUM FÖR SKAPANDE

I vår verkstad finns möjlighet att skapa på flera olika sätt. Här gillar barnen att vara och kreativiteten sprudlar vanligtvis i arbetet!

Barns nyfkenhet ger dem fantastiska upplevelser och lär dem olika värderingar genom sagorna.

GENOM LEKEN LÄR VI

För oss är leken jätteviktig! Det är genom den som ditt barn lär sig allra mest. Vi låter barnen skapa sina egna lekar utifrån de förutsättnigar vi ger dem och med stöd från oss.

Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande

Viktiga ord som vi på Källesjö Förskola arbetar för varje dag!

“Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas….” Ur Lpfö 18

Vill du gör en intresseanmälan?

Klicka på knappen för att komma till formuläret för intressenmälan.